Miljöpolicy

ArtgraphicGallery.se strävar efter att uppfylla de krav som ställs och väljer i största möjliga mån leverantörer och samarbetspartners som följer och tillämpar lagkrav med avseende på våra miljöaspekter.

För vårt tryckeri som printar/ trycker den största delen av våra produkter  gäller följande:

  • Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra verksamhetens miljöarbete bortom krav och lagstiftning.
  • Producerat i Sverige. Vår verksamhet är tillståndspliktig under Miljöförvaltningen som innebär hårda krav och kontroller. Avfall från framkallning och tryckeri hanteras av SRV som är certifierade enligt miljöstandard ISO 14001 och kvalitetscertifiering ISO 9001. Inga kemikalier från framkallningsprocessen och vårt tryckeri släpps ut i avlopp.
  • Förbrukade kassetter från bläckstråleskrivare skickas tillbaka till leverantören som har producentansvar för hantering och återvinning.
  • Vi har ett eget reningsverk. I framkallningsprocessen hamnar rester av silver, blek-fix och framkallare i sköljvattnet. Vårt egna toppmoderna reningsverk renar sköljvattnet från silver och restkemikalier innan det når avloppet. Vattnet från reningsverket kontrolleras kontinuerligt med vattenprover för att säkerställa kvalitén.
  • Vi återvinner förbrukningsmaterial som kartong, trä, plast och metall.
  • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på att effektivisera transporter från oss och våra leverantörer. Vi lagerför stora delar av vårt produktionsmaterial för att undvika frekventa och onödiga transporter.

Missa inte öppningen!

Anmäl dig till nyhetsbrevet och missa inte kommande öppning av Artgraphic Gallery. Konst av Karin Söderqvist.

Du har nu lagts till i listan!