Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för Artgraphic, Karin Söderqvist (org. nr. 7208280581) där webbplatsen artgraphicgallery.se (”Webbplats/en”) ingår med tillhörande sidor. I denna policy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, t.ex. uppgifter som du lämnar när du köper en produkt på vår webbplats, väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev, besöker vår webbplats eller kontaktar vår kundsupport. Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter. Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person.

Vilka personuppgifter samlas in?

 • Vi behandlar våra kunders för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransadress och andra liknande kontaktuppgifter. Vi samlar enbart in din e-postadress om du endast prenumererar på nyhetsbrevet.
 • Uppgifter kopplade till Mina sidor/ ditt användarkonto. Om du har lagt upp ett konto (Mina sidor) på webbplatsen samlar vi in e-postadress och lösenord som autentiseringsuppgifter, samt annan information du lägger till i din profil. Via Mina sidor/ din kontopanel kan du se dina senaste beställningar, hantera dina leverans- och faktureringsadressersamt redigera ditt lösenord och kontouppgifter.
 • Demografiska data. Om du är kund hos oss kan vi komma att behandla uppgift om vilket åldersspann du tillhör och uppgift om kön.
 • Betalning av den vara du beställt sker via vår betalpartner Paypal som samlar in nödvändig betalningsinformation för att genomföra betalningen och eventuellt för att kunna bedöma din kreditvärdighet. 
 • Vi samlar in uppgifter om dina köp, summa, tid för köp och utnyttjade erbjudanden.
 • Enhets- och användningsdata. Vi samlar in data om din enhet (mobil eller dator) t.ex. information om du surfar på en mobil eller dator och vilken browser du använder. Vi samlar även in data om hur du använder vår webbplats, t.ex. information om de funktioner som du använder, vilka delar av vår webbplats du besöker och programvarukonfigurationer som du använder. Detta kan även innefatta information om IP-adress, enhetens geografiska plats, webbläsarspråk, datum och tid för begäran, tidpunkt(er) för ditt/dina besök, sidvisningar och sidelement (t.ex. länkar) vid klick.
 • Relevanta erbjudanden. Då vi vill att du ska få relevanta erbjudanden av oss samlar vi in uppgifter om din orderhistorik, vilka delar av ett nyhetsbrev eller vår webbplats som du har klickat på.
 • Övrigt. När du skriver meddelanden till oss i tex. ett kundsupportärende, sparar vi också eventuell information. Det kan vara av dig lämnad feedback, recensioner, frågor och information.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post, telefon eller post så kommer vi att behålla en kopia av den aktuella kontaktuppgiften i vår spärrlista för marknadsföring för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

 • Uppgifter från dig. Vissa uppgifter samlar vi in direkt, exempelvis när du gör en beställning, beställer ett nyhetsbrev, skapar ett användarkonto eller kontaktar kundsupport.
 • Användning av webbplats m.m. Vi samlar in en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med oss, exempelvis genom användning av teknik som cookies på webbplatsen och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, såsom IP-adress och språkinställningar.
 • Uppgifter som inhämtas från externa källor. Vi kan även hämta uppgifter från externa källor. Sådana källor kan variera över tid men kan exempelvis inkludera:

I vissa fall sker insamlingen via våra betaltjänstleverantörer, t.ex. Paypal. Vid användning av en tjänst som kräver betalning samlar vi in namn, adressuppgifter och betalsätt från betalningsleverantören för att bekräfta din identitet och adressuppgifter.

 • Leverantörer som hjälper oss att fastställa geografiska positioner baserat på IP-adress.
 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda våra tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet, vi kan exempelvis ta del av uppgifter från sponsorer som vi samarbetar med vid våra event.
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra datakällor som är tillgängliga för allmänheten, såsom SPAR (Statens Personadressregister).

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera en produkt eller tjänst kommer vi inte att kunna leverera produkten eller tjänsten.

 

Lokal lagring av data – Cookies

Cookies och lokal lagring av data används främst för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på vår webbplats för att kunna ge dig relevanta erbjudanden och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar. I sammanfattningen nedan hittar du mer information om cookies och lokal lagring av data. Vissa cookies som vi använder är så kallade tredjepartscookies.

 • Inloggning och inställningar. Vissa cookies används för att komma ihåg dina inställningar när du återvänder till vår webbplats. Lokal lagring av data används bland annat för att du ska slippa logga in varje gång du besöker oss, och för att spara eventuella inställningar som du har gjort och eventuella varor i din kundvagn.
 • Anpassning och marknadsföring m.m. Vi använder lokal lagring av data för att kunna anpassa upplevelsen på vår webbplats, bl.a. baserat på vad du har läst eller tittat på tidigare på vår webbplats och i våra nyhetsbrev. På detta sätt kan vi presentera produkter som vi tror är relevanta för dig. Vi kan också använda denna information för att anpassa våra erbjudanden till dig utifrån vad vi tror att du är intresserad av. Vissa cookies registrerar om en varukorg har övergivits.
 • Analys och statistik. Genom olika mätverktyg kan vi samla in statistik över hur vår webbplats används samt sammanställa insamlad statistik om webbplatsanvändning och svarshastigheter. Detta hjälper oss att förbättra upplevelsen för dig som användare samt att identifiera och åtgärda problem snabbare. Vi använder olika verktyg. Google Analytics är ett av dem och används t.ex. för att förbättra webbplatsen och vårt sortiment baserat på besökarnas beteende. Vi använder också Statcounter för enklare analys.

Hur vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med företag som utför tjänster för vår räkning, vilket vi beskriver närmare nedan.

 • Betalningsinformation som du lämnar för att genomföra ett köp delas med våra betalpartners för genomförande av betalning, t.ex.  Paypal. För genomförande av betaltransaktionen är betaltjänstleverantören personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
 • Dina personuppgifter delas även med det distributionsbolag som ska leverera varan samt för hantering av eventuell retur, t.ex. Postnord. För genomförande av leveransen är distributionsbolaget personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
 • Vi anlitar olika leverantörer som utför tjänster åt oss t.ex. tryckeri, marknadsföring och trafikmätning samt skydd och support för våra system och tjänster. Dessa leverantörer kan behöva behandla eller få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina tjänster. Detta kan tex. vara leverantör av nyhetsbrev, tex. Mailchimp. Våra leverantörer har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål.

Vi använder ett verktyg som kallas Facebookpixeln om du har lämnat ditt samtycke till detta. Via Facebook-pixeln delas vissa data med Facebook avseende ditt beteende på webbplatsen som använder pixeln (vilken URL du har besökt), IP-adress och viss teknisk information. Facebook och som marknadsförare på Facebook kan sedan bygga målgrupper för våra respektive annonser som till viss del använder pixeldatan. Förutom pixeldatan används annan data om ditt beteende på Facebook för att bygga målgrupper.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. ge ut information till behöriga myndigheter – tex. polisen vid brott.
 2. förhindra skräppost eller bedrägeriförsök för att skydda dig som kund.
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk.
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör oss, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till externa företag, till exempel för erbjudanden av produkter och tjänster, vars personuppgiftspolicys skiljer sig från vår. Om du lämnar personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy, ta gärna del av den innan du lämnar några uppgifter till det externa företaget. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Kundsupport. Du är alltid välkommen att kontakta oss via kundsupport med frågor angående hantering av dina personuppgifter.

Användarkonto. Du kan kontrollera vissa uppgifter via Mina sidor/ Kontopanelen.

Avregistrering från direktmarknadsföring. Om du får reklammeddelanden via e-post och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna inte omfattas av en sådan avanmälan, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.

Spårningsskydd via webbläsaren. Vissa webbläsare har en funktion som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbsidor som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbsidor, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredjepartssidor kan samla in om dig.

Facebookpixeln. Vi använder ett verktyg som kallas Facebookpixeln om du har lämnat ditt samtycke till detta. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att klicka på ”Cookieinställningar” på vår webbplats. Du kan även ändra dina inställningar på ditt personliga konto hos Facebook. Gå till Inställningar på ditt Facebook-konto. Klicka vidare på Annonser i menyn, därefter Annonsinställningar. Ändra inställningen från ”Tillåtet” till ”Inte tillåtet” för Annonser baserade på data från partner, samt Annonser baserade på din aktivitet i Facebook-företagens produkter som du ser någon annanstans.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla en produkt, för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna. Vilken gallringsfrist som används bestäms i regel utifrån vilken typ av uppgifter som behandlas och ändamålen med behandlingen.

 • Kontaktuppgifter för direktmarknadsföring. Vi använder dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett användar- eller kundförhållande och upp till 24 månader efter att vår användar- eller kundrelation har avslutats (t.ex. när du har genomfört ett köp eller avslutar ditt användarkonto.
 • Vi sparar dina kontaktuppgifter och uppgifter om köp under reklamationsfristen, dvs. 36 månader, för att hantera eventuella reklamationer.
 • Övrigt. Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. bokföringslagen), förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom EU/EES i första hand, men i vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES, t.ex. för att skicka nyhetsbrev, trycka produkter och för utveckling och underhåll av våra system som ger leverantören access till personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring. Du kan också läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter.
Enligt dataskyddslagar har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer nedan.

Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev. Du har generellt sett rätt att invända när behandlingen baseras på intresseavvägning. Läs mer om vad det betyder nedan.

I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Om vi kan visa övertygande legala skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om det är för anledningen att avgöra, utöva eller försvara rättsliga krav har du aldrig rätt att göra invändningar mot behandlingen.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av personuppgifterna som vi behandlar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att gå rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.


Rätt till radering (”Rätten att bli glömd”) och begränsning av behandling

Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att Artgraphic, Karin Söderqvist begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen begränsas.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan göra det i den särskilda EU/EEA-medlemsstat där du har din hemvist, där du jobbar eller där en påstådd överträdelse av gällande lagstiftning om dataskydd skett. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndigheten. Denna rätt påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att fråga oss att överföra vissa av dina personuppgifter som vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet) Denna rätt tillämpas personuppgifter du har försett oss med i ett strukturerat, vanligen använt, maskinläsbart och kompatibelt format ifall:

 • Behandlingen är baserad på samtycke eller ett kontrakt; och
 • Behandlingen utförs automatiskt

När du utövar din rättighet till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifter överförda direkt från Artgraphic, Karin Söderqvist till en annan dataansvarig.

 

Kontakta oss

E-post: kundsupport@artgraphicgallery.se

Postadress: Artgraphic, Karin Söderqvist – Clas Horns väg 3a, 178 33 Ekerö.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kommer att uppdatera vår integritetspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter meddelas du via anslag på webbplatsen eller i ett e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag.

Integritetspolicyn har fastställts av Artgraphic Gallery den 2023-04-10.

Missa inte öppningen!

Anmäl dig till nyhetsbrevet och missa inte kommande öppning av Artgraphic Gallery. Konst av Karin Söderqvist.

Du har nu lagts till i listan!